Functieomschrijving

Straatwerker (m/v/x)

Bedrijfsdetails

Het gemeentebestuur van Jette stelt zich als opdracht een warme omgeving te creëren, gericht op de levenskwaliteit van de burgers.

Hiervoor engageert het gemeentebestuur van Jette zich met name om de administratieve diensten te verzekeren, een veilige leefomgeving te garanderen waar het goed leven is, educatieve, sportieve en culturele infrastructuren en activiteiten aan te bieden, activiteiten te organiseren en te ondersteunen, die van Jette een gezellige gemeente maken en een dynamische economische ontwikkeling en solidariteit te stimuleren.

Functie

Opdracht

In naleving van het charter « Missies, Visies, Waarden » van het Gemeentebestuur van Jette, maken de straathoekwerkers het mogelijk zich te ontfermen over problematieken in de openbare ruimten (onhoffelijkheden, geweld, dakloosheid, verslavingen, begin van delinquentie,, enz.)
De straathoekwerker/ster werkt voornamelijk met sociaal ontwrichte groepen (op school, familiaal, mensen zonder papieren, bendefenomenen, enz.) die niet worden opgevangen door de traditionele structuren.

De straathoekwerker neemt deel aan de schepping en versterking van sociale banden tussen de verschillende groepen (jongeren, bejaarden, handelaars, verenigingen…) door zich te integreren in de ruimten en binnen het dagdagelijkse doen en laten van de bevolking, teneinde te strijden tegen de sociale exclusie. Hij brengt een stipte steun aan eender wie zich geconfronteerd ziet met een school- of sociaal probleem door de personen in te lichten over de diensten waar ze terecht kunnen. De straathoekwerker biedt jongeren eveneens een begeleiding van langere duur en vertegenwoordigt een echte referentie voor allerlei soorten bekommernissen, vragen, maar ook voor het ontwikkelen van een project.

Hoofdactiviteiten

Instaan voor « sociaal straathoekwerk » et voor een preventieve aanwezigheid op het grondgebied van de Gemeente Jette, op verschillende welbepaalde plaatsen/zones en volgens de uurroosters bepaald door de verantwoordelijke.

 • In contact komen met doelgroepen die in een situatie van sociale ontwrichting verkeren
  (personen die sociaal kwetsbaar zijn, jongeren die sociaal/op school/familiaal afhaken, daklozen, mensen zonder papieren, bendefenomenen, enz.).
 • De individuele probleemsituaties herkennen en pogen een geïndividualiseerde eerstelijnsbegeleiding te bieden, en indien nodig, het doelpubliek oriënteren en de toegang vergemakkelijken naar de verschillende partners van de bestaande associatieve of psycho-medico-sociale bestaande sectoren.
 • Een vertrouwensrelatie instellen om een referent te worden voor de jongeren.
 • Een contact met de ouders en met de familie van de jonge omkaderden verzekeren.

De sociale cohesie in de buurt promoten

 • Tussenbeide komen op verzoek van de verantwoordelijke, bij gespannen omstandigheden in de buurten of bij bijzondere evenementen, met het oog op het verminderen van de spanningen.
 • Werken in samenwerking met de andere projecten van de dienst preventie en met de associatieve en psycho-medico-sociale tweedelijnssector.
 • Deelnemen aan de verschillende vergaderingen die worden georganiseerd binnen het kader van het project (team-, overlegvergaderingen, intervisies).
 • Activiteiten-, informatie- of interventierapporten opstellen.

Zorgen voor de organisatie, de omkadering en het beheer van sport- of socioculturele activiteiten afgestemd op het doelpubliek en die in verband staan met de objectieven van de dienst preventie.

 • Projecten en activiteiten tot stand brengen in overleg en/of in antwoord op de verzoeken van het publiek en instaan voor de organisatie, de opvolging en de evaluatie ervan.

Profiel

Toelatingsvoorwaarden
- Vereist diploma : Bachelor/Graduaat gespecialiseerd opvoeder

Kandidaten met een buitenlands diploma mogen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat ze
voor hun diploma een gelijkwaardigheiderkenning van de Vlaamse of de Franse gemeenschap hebben ontvangen

- Uurrooster aanvaarden (Prestaties met glijdende uurroosters van dinsdag tot zaterdag van 12u tot
20u bijzondere stipte interventies buiten het gewoonlijke wekelijkse werkrooster)

- Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9 of 10) – Beschikken, of bereid
zijn om erin te slagen

Gezochte profiel

Gezochte competenties :

Kennis

 • Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands en het Frans
 • Kennis van het gemeentelijk grondgebied, van de infrastructuren en belangrijke centra (of strategische plaatsen) van Jette
 • Deontologie en verantwoordelijkheid binnen het kader van zijn/haar functie (beroepsgeheim…).
 • Kennis i.v.m. de aanpak van een kwetsbaar en/of moeilijk publiek
 • Associatieve, psycho-medio-sociale sector en instanties gebonden aan de sector van de hulpverlening aan de jeugd.
 • « Conflictenbeheer » en de psychosociale aanpak van conflicten
 • Aspecten gebonden aan Interculturaliteit en intergenerationaliteit
 • EHBO

Know-how

 • Beheersing van de volgende computerprogramma’s:

Word; Excel; Outlook (mails, agenda); Internet

Eenvoudige wiskundige technieken en ruimtevoorstellingstechnieken

 • Talenkennis:

Frans -Nederlands

 • Pedagogische competenties :

Technieken en pedagogische tools voor animaties

Soft skills

 • Kordaat optreden
 • Zich aanpassen
 • Afstand nemen
 • Oplossingen vinden
 • Communiceren
 • Conflicten beheren
 • Samenwerken
 • Actief luisteren
 • Zijn emoties beheersen

Taal

- Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands en het Frans

- Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9 of 10) – Beschikken, of bereid zijn om erin te slagen

Aanbod

Wij bieden :

 • Voltijds contract van onbepaalde duur gekoppeld aan de toekenning van de subsidies van het
  plaatselijk preventie en buurtplan
 • Uurrooster : Prestaties met glijdende uurroosters van dinsdag tot zaterdag van 12u tot 20u
  bijzondere stipte interventies buiten het gewoonlijke wekelijkse werkrooster
 • Bruto schaalwedde aangepast aan de huidige index van B (Bachelor – graduaat) zonder anciënniteit : 2.160,56 € ;
 • Valorisatie van de anciënniteit op basis van de tewerkstellingsattesten van voormalige werkgevers voor
  voorgaande functiegerelateerde betrekkingen
 • Maaltijdcheques
 • Taalpremie in geval van het behalen van het Selor taalbrevet (schriftelijke en mondelinge proeven)
 • Terugbetaling (100%) van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (nmbs, mivb, tec, de lijn)
 • NB: De vervoerkosten met de auto (benzine, parkeren) worden NIET ten laste genomen, en de gemeente biedt geen faciliteiten op dit vlak.
 • 26 reglementaire dagen verlof
 • Inhalen van overuren in de vorm van verloven
 • Mogelijkheid om opleidingen te volgen
 • Eindejaarspremie

Selectieprocedure

1) Preselectie

 1. a) op basis van de toelatingsvoorwaarden
 2. b) op basis van de CV en/of van een vragenlijst

2) Selectieproeven

 1. a) Eventueel een persoonlijkheidstest
 2. b) Mondelinge proef over de gedragscompetenties (soft skills), en eventueel over de persoonlijkheid (op basis van een persoonlijkheidstest)

Diversiteit en inclusie

De gemeente Jette bevordert de diversiteit en de inclusie te midden van zijn personeel. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het gemeentebestuur van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden. Alle administratieve kantoren van de gemeente van Jette zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Hoe kunt u solliciteren ?

Solliciteer direct on line:

http://jobs.jette.irisnet.be/nl/vacature/24888/straatwerker-m-v-x-/

met alle* hiernavolgende documenten in PDF:

- Curriculum Vitae

- Kopie van het diploma (Bachelor/Graduaat gespecialiseerd opvoeder)

- Kopie van het rijbewijs B

- Eventueel de kopie van het Selor taalbrevet of kopie van de inschrijving voor de proef

*Slechts de volledige kandidaturen (die alle vereiste documenten omvatten) en on line ingevoerd (GEEN
verzending per email) zullen in aanmerking komen.

Kandidaten met een buitenlands diploma mogen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat ze
voor hun diploma een gelijkwaardigheidherkenning van de Vlaamse of de Franse gemeenschap hebben
ontvangen.

 • Online op:vr 6 september 2019
 • Locatie: Jette
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]