Functieomschrijving

Medewerker Milieu en Hygiene (m/v/g)

Bedrijfsdetails

Het gemeentebestuur van Jette stelt zich als opdracht een warme omgeving te creëren, gericht op de levenskwaliteit van de burgers.
Hiervoor engageert het gemeentebestuur van Jette zich met name om de administratieve diensten te verzekeren, een veilige leefomgeving te garanderen waar het goed leven is, educatieve, sportieve en culturele infrastructuren en activiteiten aan te bieden, activiteiten te organiseren en te ondersteunen, die van Jette een gezellige gemeente maken en een dynamische economische ontwikkeling en solidariteit te stimuleren.

Diversiteit en inclusie
De gemeente Jette bevordert de diversiteit en de inclusie te midden van zijn personeel. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het gemeentebestuur van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden. Alle administratieve kantoren van de gemeente van Jette zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Functie

Opdracht
In navolging van het charter « Missies, Visies, Waarden» van het gemeentebestuur van Jette, staat de dossierbeheerder/-beheerster Milieu & Hygiëne autonoom in voor de analyse, het beheer, de technische en administratieve opvolging van de dossiers gerelateerd aan zijn domeinactiviteiten.
Op basis van zijn/haar specifieke domeinactiviteiten, beveelt hij/zij een aangepaste oplossing aan en/of stelt hij/zij een aangepaste interventie in werking op preventieve of curatieve wijze teneinde elke beschadiging of hinder op het Jetse grondgebied te voorkomen. Hij/Zij zorgt voor de toepassing en voor de naleving van de van kracht zijnde wetgevingen en normen en dit inzake milieu en hygiëne. Hij/Zij draagt bij tot het verzekeren van een aangename en veilige leefomgeving voor de burger.

Hoofdactiviteiten
Het interne en externe publiek onthalen, inlichten en informeren
- De klachten van de burgers in ontvangst nemen en beheren
- Informatie verzamelen m.b.t. de diverse situaties
- De bezoeken ter plaatse organiseren
- De burger informeren over de verschillende mogelijke stappen en procedures die van kracht zijn
- Discussiëren over de potentiële oplossingen met de burgers/uitbaters, handelaars…
- Sensibiliseringsacties organiseren bij de burgers/uitbaters/handelaars

Instaan voor het administratieve en operationele beheer van de dossiers
- De dossiers bestuderen, analyseren, behandelen en opvolgen in functie van de door de van kracht zijnde wetgevingen vastgestelde termijnen
- Nauw samenwerken met de verschillende interne of externe betrokken actoren
- Instaan voor de administratieve opvolging van de dossiers (opstellen van de vergunningen, hygiënevergunningen, veiligheidsattesten, vaststellingen, rapporten, collegebesluiten, diverse briefwisseling…)
- De gegevens centraliseren, invoeren, klasseren en archiveren, en updaten
- Discussiëren met de hiërarchie over de voortgang van de dossiers

De evolutie van de wetgevingen inzake milieu en hygiëne in de gaten houden
- Zijn/Haar aan de activiteitsdomeinen gerelateerde technische en juridische kennis actualiseren (milieuvergunning en hygiëne)
- Deelnemen aan de organisatie van interne en externe opleidingen
- Deelnemen aan de teamvergaderingen

Profiel

Toelatingsvoorwaarden
- Gevraagde diploma : Bachelor in milieumanagement
Kandidaten met een buitenlands diploma mogen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat ze
voor hun diploma een gelijkwaardigheiderkenning van de Vlaamse of de Franse gemeenschap hebben ontvangen
- Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9 of 10) – Beschikken, of bereid zijn om erin te slagen
- Een uittreksel uit het strafregister hebben

Gezochte profiel
Kennis

- Institutie, structuur, missies en werking
- Organisatie van de gemeente en haar reglementen
- Wet i.v.m. de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen
- Wetgeving inzake de milieuvergunning en bodemvervuiling en de evolutie ervan
- Wetgeving i.v.m. levensmiddelenhygiëne;

Know-how

• Beheersen van informaticaprogramma’s
Word; Excel; Outlook (e-mails, agenda, taken); Power Point; Internet; NOVA; Kadaster; Acropole; Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)

• Taalkundige vaardigheden
Nederlands – Frans

• Redactionele vaardigheden
Uitstekende beheersing van redactionele vaardigheden
Uitstekende beheersing van communicatieve vaardigheden

Taal

- Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands en het Frans

- Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9 of 10) – Beschikken, of bereid zijn om erin te slagen

Aanbod

Wij bieden
- Halftijds contract van bepaalde duur
- Uurrooster : glijdende uurrooster (begin tussen 07u en 09u, middagpauze van een halfuur tussen 11u30 en 14u, vertrek tussen 15u30 en 19u00)
- Bruto schaalwedde aangepast aan de huidige index van niveau B (niveau Bachelor – graduaat) zonder anciënniteit : 1.080,28€ ;
- Valorisatie van de anciënniteit op basis van de tewerkstellingsattesten van voormalige werkgevers voor
voorgaande functiegerelateerde betrekkingen
- Maaltijdcheques
- Taalpremie in geval van het behalen van het Selor taalbrevet (schriftelijke en mondelinge proeven)
- Terugbetaling (100%) van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (nmbs, mivb, tec, de lijn)
NB: De vervoerkosten met de auto (benzine, parkeren) worden NIET ten laste genomen, en de gemeente biedt geen faciliteiten op dit vlak.
- 26 reglementaire dagen verlof
- Inhalen van overuren in de vorm van verloven
- Mogelijkheid om opleidingen te volgen
- Eindejaarspremie

Selectieprocedure

1) Preselectie
a) op basis van de toelatingsvoorwaarden
b) op basis van de CV en/of van een vragenlijst
2) Selectieproeven
a) Eventuele schriftelijke of praktische proef (kennis en know-how)
b) Eventuele geïnformatiseerde test (persoonlijkheid, leerproces, emotionele intelligentie)
c) Mondelinge proef over de gedragscompetenties (soft skills) en de motivatie, en eventueel over de resultaten van de geïnformatiseerde testen

Hoe kunt u solliciteren ?
Solliciteer direct on line met alle* hiernavolgende documenten :
- Curriculum Vitae
- Kopie van het diploma
- Eventueel de kopie van het Selor taalbrevet of kopie van de inschrijving voor de proef

* Slechts de volledige kandidaturen (die alle vereiste documenten omvatten) en on line ingevoerd (GEEN verzending per email) zullen in aanmerking komen.

Kandidaten met een buitenlands diploma mogen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat ze
voor hun diploma een gelijkwaardigheiderkenning van de Vlaamse of de Franse gemeenschap hebben
ontvangen.

  • Online op:ma 21 oktober 2019
  • Locatie: Het gemeentebestuur van Jette
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]