Functieomschrijving

Controleur van de openbare netheid (m/v/x) Voltijds COD

Bedrijfsdetails

Het gemeentebestuur van Jette stelt zich als opdracht een warme omgeving te creëren, gericht op de levenskwaliteit van de burgers.

Hiervoor engageert het gemeentebestuur van Jette zich met name om de administratieve diensten te verzekeren, een veilige leefomgeving te garanderen waar het goed leven is, educatieve, sportieve en culturele infrastructuren en activiteiten aan te bieden, activiteiten te organiseren en te ondersteunen, die van Jette een gezellige gemeente maken en een dynamische economische ontwikkeling en solidariteit te stimuleren.

De gemeente Jette bevordert de diversiteit en de inclusie te midden van zijn personeel. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het gemeentebestuur van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden. Alle administratieve kantoren van de gemeente van Jette zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Functie

Opdracht

Als intermediaire fungeren tussen de gebruikers enerzijds en het bestuur of andere instellingen anderzijds. Meer bepaald komt het neer op het inlichten van het publiek, het uitvoeren van toezichtopdrachten of op het uitoefenen van controles.

De opdracht van de controleur van de openbare netheid bestaat erin de reglementen i.v.m. de netheid van de openbare ruimte te doen naleven. Hij heeft een hoofdzakelijk opvoedende en preventieve rol bij de burgers. De controleur van de publieke netheid bezorgt de burger op die manier een aangename en veilige leefomgeving.

Het zoeken, vaststellen, administratief opvolgen, inventariseren en evalueren van problemen inzake openbare netheid op het grondgebied van zijn gemeente behoren ook tot zijn opdracht. De controleur bestrijdt met alle middelen deze inbreuken door de overtreders op te sporen, door ze te sensibiliseren, door ze een boete te geven of door hun alternatieven te bieden.

Hoofdactiviteiten

Strijden tegen burgerlijk wangedrag door een grotere aanwezigheid op het terrein, door sensibilisering, preventie en ook repressie.

 • clandestiene stortingen
 • het buitenzetten van niet conforme vuilniszakken
 • slechte afvalsorteringen
 • het storten van huishoudelijk afval in de openbare vuilnismanden
 • het achterlaten van klein afval op de openbare weg
 • het storten van afval aan de voet van bomen
 • het laten van afval en hondenpoep op de openbare weg
 • het voederen van dieren
 • graffiti

Samen met de afdelingen van de dienst Openbare Ruimte en andere betrokken diensten van de gemeente, strategieën ontwikkelen om de openbare netheid te verzekeren, gekoppeld aan een programma van duurzaam beheer binnen het kader van de gemeentelijke netheidspolitiek.

 • Sensibiliseringsacties voeren in de scholen en in de verschillende buurten
 • Zorgen voor de administratieve en technische opvolging van de acties gevoerd op het terrein (opstellen van de pv’s bij overtreding, opstellen van de briefwisseling, opvolging van de pv’s, deelname aan het opstellen van sensibiliseringsartikels)
 • Deelnemen aan verscheidene blitz operaties met het oog op het op heterdaad betrappen van clandestiene stortingen en ook op de controle over collectoren van oude metalen (Operaties Bonux, Dumbo, enz.) in medewerking met de politie en het ANB

Beschikbaar zijn voor de bevolking op afspraak op kantoor of thuis en nauw samenwerken met het Agentschap Net Brussel (“ANB”)

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

 • Vereist diploma : Getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (GHSO)
 • Kandidaten met een buitenlands diploma mogen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat ze voor hun diploma een gelijkwaardigheidherkenning van de Vlaamse of de Franse gemeenschap hebben
  ontvangen
 • Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9 of 10) – Beschikken, of bereid zijn om erin te slagen
 • Een uittreksel uit het strafregister hebben
 • Rijbewijs B

Gezochte profiel

Soft skills

Kordaat optreden

Zijn standpunten, belangen, beslissingen en gevoelens meedelen en ze verdedigen. Vastberaden blijven, maar zonder vijandigheid, om zo een wederzijds respect te bevorderen in de onderlinge relaties

Zich aanpassen

Zijn gedrag en zijn werkwijze aanpassen, afhankelijk van de context en de personen, om efficiënt te kunnen functioneren

Afstand nemen

De tijd nemen om mijn handels- en denkwijze te verwoorden en te analyseren

Taal

Nederlands/Frans

Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9 of 10) – Beschikken, of bereid zijn om erin te slagen

Aanbod

Wij bieden

 • voltijds contract van obepaalde duur
 • glijdende uurroosters :

Winter :

weekprestaties van maandag tot vrijdag : ofwel van 10u tot 18u06 ofwel van 12u tot 20u06.

weekendprestaties (1 op 2): zaterdag van 12u tot 20h06 en zondag van 10u tot 18u06.

Zomer :

weekprestaties van maandag tot vrijdag: ofwel van 9u tot 16u06 ofwel van 13u30 tot 21h36.

weekendprestaties (1 op 2): zaterdag van 13h30 tot 21h36 en zondag van 12u tot 20u06

 • Bruto schaalwedde aangepast aan de huidige index van niveau C/D {H.S.O. / L. S. O.} zonder anciënniteit : Niveau C (H.S.O.) : 1.940,53€ ; Niveau D
  (L. S. O.) : 1.880€ ;
 • Valorisatie van de anciënniteit op basis van de tewerkstellingsattesten van voormalige werkgevers voor
  voorgaande functiegerelateerde betrekkingen
 • Maaltijdcheques
 • Taalpremie in geval van het behalen van het Selor taalbrevet (schriftelijke en mondelinge proeven)
 • Terugbetaling (100%) van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (nmbs, mivb, tec, delijn)
 • NB: De vervoerkosten met de auto (benzine, parkeren) worden NIET ten laste genomen, en de gemeente biedt geen faciliteiten op dit vlak.
 • 26 reglementaire dagen verlof
 • Inhalen van overuren in de vorm van verloven
 • Mogelijkheid om opleidingen te volgen
 • Eindejaarspremie

Hoe kunt U solliciteren ?

Solliciteer direct on line met alle hiernavolgende documenten:

 • CV

 • kopie van het diploma

 • Eventueel de kopie van het Selor taalbrevet of kopie van de inschrijving voor de test

Onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten omvatten) zullen niet in aanmerking komen.

 • Online op:wo 15 september 2021
 • Locatie: Het gemeentebestuur van Jette
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]