Functieomschrijving

Architect (m/v/x) - Voltijds contract van bepaalde duur 2 jaar

Bedrijfsdetails

De gemeente Jette bevordert de diversiteit en de inclusie te midden van zijn personeel. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Volgens het neutraliteitsprincipe van de overheid is het dragen van politieke, filosofische of religieuze symbolen niet toegestaan binnen het gemeentebestuur van Jette.

Het gemeentebestuur van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met handicap.

Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden. Alle administratieve kantoren van de gemeente van Jette zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Functie

Opdracht

De Architect moetde verschillende diensten en teams die met hem samen werken coördineren, adviseren en herbekijken. Hij/zij maakt ook nuttig gebruik van de infrastructuur met de constante zorg voor creativiteit, functionaliteit en duurzame ontwikkeling. De architect beheert het onderhoud, de renovatie, de bouw van onroerende goederen en het geheel van zijn/haar activiteiten in overeenstemming met de wetgeving en op zodanige wijze om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen.

Hoofdactiviteiten

Zijn technische expertise toepassen ten dienste van de bouwprojecten of renovatieprojecten van het gemeentelijk patrimonium

 • De technische haalbaarheid van de projecten analyseren rekening houdend met alle vereisten (financiële beperkingen, bouwvoorschriften, bodemgesteldheid, materiaalkeuze, uitvoeringstermijnen, enz.)
 • De lastenkohieren opstellen
 • Het tekenen en/of ontwerpen van de plannen van het voorontwerp, van het project en van de uitvoering met behulp van CAD/CAM-gereedschappen (computerondersteund tekenen en ontwerpen), het tekenen van schetsen en van technische details
 • De prijsoffertes van de openbare aanbestedingen vergelijken
 • De werken opleveren en toezicht houden op de facturatie
 • Een technisch dossier uitwerken bestemd voor de conducteur van de werken
 • De opvolging van de dossiers verzekeren op regelgevend vlak (toepassing van de wetgeving op de architectuur, de stedenbouw et het patrimonium, de subsidies, de verzekeringen en de voogdij).

De projecten van het gemeentelijk patrimonium beheren zowel op organisatorisch als op operationeel niveau

 • De klant en/of de architect vertegenwoordigen op de werf
 • Indien nodig het proces-verbaal van de vergadering opstellen
 • De haalbaarheid van de projecten analyseren (enerzijds de financiële, personele en technische middelen, en anderzijds de impact en de risico’s) in functie van de toegewezen budgetten, van de aanvragen van de gebruikers en van de beschikbare tijd
 • Alle betrokkenen in een project bijeenbrengen door het organiseren en faciliteren van de vergaderingen (ervaring delen), door met de projectpartners te communiceren betreffende de staat van vordering
 • De voortgang van de projecten controleren (opvolging van de werven, de werken, de kosten, de termijnen), reageren op onvoorziene feiten door een beroep te doen op de medewerkers of op expertisebureaus
 • Het project evalueren, er de balans van opmaken op basis van de oorspronkelijk vastgelegde doelstellingen
 • De opvolging van de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden plannen en uitvoeren
 • De werktuigen en de communicatieapparatuur van stroom voorzien

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

- Vereist diploma : Master Architectuur

Kandidaten met een buitenlands diploma mogen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat ze voor hun diploma een gelijkwaardigheidherkenning van de Vlaamse of de Franse gemeenschap hebben ontvangen

Gezochte profiel / competnties

 • Basis wettelijke en regulerend kader op het vlak van stedenbouw, van openbare aanbestedingen
 • Technieken van de methoden en van de domeinen van de bouw (creatie, ontwerp van gebouwen, stabiliteit, fundering, riolering, structuren, afwerkingen…)
 • Coördinatie en controle van de werken
 • Belangstelling voor het milieu en voor de duurzame ontwikkeling
 • Hedendaagse architecturale modi, maar ook van monumenten gebouwd in een ander tijdperk

Taal

Nederlands/Frans

Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9 of 10) – Beschikken, of bereid zijn om erin te slagen

Aanbod

Wij bieden u :

 • Een boeiende job in een gemeentebestuur die een dynamische werkomgeving biedt.
 • Als nieuwe medewerker kunt u op een grondige opleiding rekenen. Wij willen in u investeren.
 • We bieden u een voltijds contract van bepaalde duur van 2 jaar, een flexibele werkomgeving en de mogelijkheid om tot 40 dagen verlof te hebben.

 • Bruto schaalwedde aangepast aan de huidige index van niveau A (niveau Master) : Min - zonder anciënniteit : 3375,20€ ; Max - met 23 jaren anciënniteit : 4852,34 €

Wij bieden ook :

 • Maaltijdcheques van 8 euro per dag
 • Taalpremie in geval van het behalen van het Selor taalbrevet (schriftelijke en mondelinge proeven)
 • Terugbetaling (100%) van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (NMBS, MIVB, TEC, De Lijn)
 • Fietskilometervergoeding per km (+- 0,25euro/km)
 • Mogelijkheid om opleidingen te volgen
 • Eindejaarspremie
 • Telewerken
 • Een mobiele telefoon en een computer

 • Online op:ma 10 oktober 2022
 • Locatie: Het gemeentebestuur van Jette
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]